Garantija

PREKĖS GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

   1. Šioms prekėms yra suteikiama 2 (dvejų) metų garantija.
   2. Garantiniu metu nemokamai keičiamos sugedusios detalės ir mazgai bei atliekamas nemokamas prietaiso remontas.
   3. Įgaliotoji serviso paslaugų įmonė atlieka garantinio remonto darbus per 14 (keturiolika) dienų nuo kreipimosi datos.
   4. Garantinio remonto darbai nėra susiję su prekės instaliavimu (prijungimu prie tinklų) ir reguliavimu.
   5. Prekes, kurios sveria iki 15 kg, į serviso paslaugų įmonę pristato pats vartotojas.
   6. Pardavėjas įsipareigoja, nustačius gaminių trūkumus, pagal galiojančius galiojančius vartotojo teisių gynymo įstatymus patenkinti vartotojo reikalavimus.

GARANTIJOS SĄLYGOS

   1. Garantija galioja tik pateikus originalų prekės pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą.
   2. Garantinė priežiūra neteikiama, jeigu:
    a) Prekė buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį (prekė naudojama verslui, gamybinėse, biuro ar prekybinėse patalpose, lauko sąlygomis ir pan.);
    b) Buvo naudojamas netinkamos kokybės vanduo, nestandartinės arba nekokybiškos medžiagos, reikmenys, atsarginės dalys ir pan.;
    c) Defektai atsirado transportuojant;
    d) Pažeistos prekės eksploatavimo, priežiūros ir instaliavimo (prijungimo prie tinklų) taisyklės ir sąlygos, išdėstytos prekės naudojimo instrukcijoje;
    e) Prekę remontavo (bandė remontuoti) ne pardavėjo ar gamintojo įgalioto serviso atstovas;
    f) Prekė mechaniškai pažeista naudojant prietaisą: atsirado įtrūkimai, įbrėžimai ir panašūs mechaniniai išoriniai pažeidimai;
    g) Gedimas atsirado dėl nenugalimų jėgų poveikio, nelaimingo atsitikimo, vartotojo ar trečiųjų asmenų kaltės;
    h) Gedimą sukėlė patekę į prekės vidų pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
    i) Gedimas atsirado dėl sutrikimų elektros tinkle, vandentiekyje, dujotekieje ar kitame tinkle, prie kurio prijungta prekė;
    j) Pašalintas, neįskaitomas arba pakeistas prietaiso serijos numeris.
   3. Garantinė priežiūra netaikoma prekės dalims, kurios natūraliai susidėvi: prietaiso korpusui, lemputėms, saugikliams, degikliams, rankenėlėms, detalėms iš stiklo, keramikos, popieriaus, gumos, plastmasės ir pan.

Klientas, kuris kreipiasi, turi pateikti duomenis, kurie nurodyti žemiau:

PREKĖS PAVADINIMAS
MODELIS
GAMYKLINIS NUMERIS
PARDAVUSI ĮMONĖ
PARDAVIMO DATA

Į viršų